מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים image
תנאי רכישה

1.מבוא
1.1 חנות אינטירה אונליין (להלן "האתר"), הינו אתר וירטואלי לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו שייך לאינטירה - יוסף וולפסטל -  הרשומה כעוסק מורשה (000887968).

1.2 כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה ב"אתר" הינו מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או
      למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולת
      רכישת מוצר המוצע באתר.

2. תנאי השתתפות
רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל), אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי אשר נסלקות על ידי בית העסק ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

3. פרטי משתמש
3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון,
      ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים
      שעלולים להיגרם לאתר.

4. תשלום ואספקה
4.1 המחירים באתר כוללים מע"מ.

4.2 אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי המשלוח המופיעים באתר.

5. אחריות למוצרים הנמכרים באתר
האחריות לכל המוצרים המוצעים באתר חלה על היצרנים, היבואנים המעצבים והספקים בכלל בלבד.

6.תנאים נוספים
6.1 האתר לא יישא במישרין ובעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או למועד אספקתם, ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם.

6.2 האתר לא יישא במישרין ובעקיפין למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבלה במערכת, או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת
      מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

6.3 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר, באם יתברר לה שמתבצעת
      באתר פעילות בלתי חוקית.

6.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת
      המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו
      תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה
      ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או
      אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד
      האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

6.6 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת
      הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

6.7 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

6.8 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר,
      הינם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם אינטירה (ה"אתר").

7. מדיניות ביטול והחזרות
אינטירה מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.

ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית. במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

החזרת מוצרים תתבצע תוך 14 יום ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר באריזתו המקורית וזאת בהתאם לחוק.
קיימים מוצרים באתר שאינם ניתנים להחזרה ועבורם תופיע הערה.

עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו. ישנה אפשרות להחזרת המוצר והחלפתו בחנות אינטירה בירושלים. אם ברצונכם להגיע לאינטירה, יש לפנות קודם לאינטירה דרך טופס יצירת הקשר אשר באתר. ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם, וקיימת ברשותם קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליהם עם הרכישה. הלקוח יזוכה רק כאשר המוצר יגיע חזרה לחברתנו וימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. אזי יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי שבו הוא שילם בלבד ולא בשום כרטיס אחר.